Zajímavé setkání.

Na naše únorové SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, na kterém jsme se sešli ve čtvrtek 15. 2. 2024 mezi nás přijel jeden z andělů.
Teď mnozí z vás možná nevěří, ale naším zajímavým hostem byl jeden z ANDĚLŮ NA DRÁTĚ.
Všichni, kteří zaplnili místnost v Rýdlově vile v Dobrušce do posledního místečka, se dozvěděli spoustu užitečných informací o této tísňové péči.
Ta je zařazena do sítě poskytovatelů s nadregionální a celostátní působností a jejich každodenní dvaceti čtyřhodinová pomoc vnáší do života nejen seniorům ale i handicapovaným osobám pomoc při řešení různých mnohdy nečekaných těžkostí, které nám mohou naše běžné dny přinést.
Díky této službě se obě cílové skupiny lidí cítí o mnoho bezpečněji a to nejen ve svých domovech.
Vše se o Andělech na drátě dozvíte na jejich webových stránkách a spolek
DOTEKY NADĚJE, z.s. s nimi začal rozvíjet spolupráci, za což jsme rádi a těšíme se na další společné akce.