Možná se může zdát, že se v této zvláštní době, která už trvá tak dlouho, neřeší nic jiného než témata ohledně pandemie.
Že tomu tak není, jsme se ve čtvrtek 17. 2. 2021 přesvědčili na našem dopoledním posezení s panem ThLic. Augustínem Slaninkou, který je toho
času regionálním superiorem řádu Misijní společnosti v České republice a
také okrskovým vikářem rychnovského vikariátu. .
U voňavé kávy jsme se dozvěděli o plánech s jeho zajímavým projektem. Seznámil nás se stavbou mobilního domu pro potřeby Resocializačního centra Comunita in dialogo umístěného v Běstvinách u Dobrušky a k čemu bude tento objekt po dostavbě využíván.
My jsme ho seznámili s tím, co jsme naplánovali nejen pro naše členy, ale i všechny ostatní.
Pan děkan pilně pracuje na dokončení toho svého nápadu i v této době, ale my musíme čekat, až se budeme moci opět scházet a začneme si znovu užívat společný čas.

Je moc hezké, že se najdou lidé, kteří pomáhají dalším osobám, které to potřebují, aby se mohli zapojit do plnohodnotného života.

O to smutnější je, že se také najdou jedinci, kteří upřednostňují svůj osobní život před životem ostatních. Bohužel a takoví jedinci jsou i v Dobrušce.

A že zůstáváme optimisty, se potvrdilo i při plánování jedné společné akce.
Takže se máte na co těšit a my se už dnes těšíme na vás.