I když každý sám, tak přesto stále spolu.

Když na jaře tohoto roku vstoupil do našich životů COVID-19 a začal nám měnit naše plány a představy na naše běžné dny. Všichni jsme se těšili na pozdější čas, který si už užijeme podle svého a jen málokdo si připouštěl, že tyto náročné dny nás budou provázet tak dlouho.

        I spolek DOTEKY NADĚJE, z. s., musí svůj připravený program měnit a odkládat dlouho domluvené besedy a akce, nejen pro své členy.

Jsme ale moc rádi, že se nám i v této těžké době daří naplňovat náš hlavní cíl a to, že, LASKAVOSTÍ rozsvítíme svět.

        Za velké pomoci příznivců a podporovatelů našeho spolku jsme tady, abychom pomáhali hendikepovaným a seniorům zvládat jejich běžný život i v těchto mimořádných dnech co nejlépe a pomáháme jim se starostmi a problémy, které tato doba přináší.

Vážíme si a děkujeme vám všem, kteří jste se k nám přidali, abychom se společně teď snažili vrátit do mnoha tváří úsměv a přinášet doteky naděje všem těm, kteří za tu spoustu dní už těžko hledají víru v lepší časy.

        Sami na to nejsme a pokud budeme zodpovědní a ohleduplní, společně to zvládneme.

Ani jeden z nás nebyl na tento podivný život připraven, ale náš život nám přece stojí za trochu trpělivosti.

 Dny naplněné láskou a laskavostí vám přeje Renata s Xantem a Petr Tojnar.