Za spolek DOTEKY NADĚJE,z.s.
vám do roku 2020 přejeme pevné zdraví a
ať najdete velkou sílu do každého nového dne.
Ať vaše kroky vedou vždy jen po té správné cestičce vašeho života.


Rok naplněný láskou a laskavostí vám přeje Renata a Petr Tojnar.