Projekt Putování s hendikepem pokračuje.
Přesto, že nás sluneční paprsky již lákají ven, my jsme si společně se seniory z Nového města nad Metují užili příjemný čtvrteční čas 24. 3. 2022 v prostorách místního kina.
Právě sem, jsme byli pozváni, abychom všem přítomným přiblížili život s vodicím psem a seznámili je s kompenzačními pomůckami, které zrakově postiženým pomáhají zvládat běžný život. Xanto s Lexem ukázali jací jsou šikovní pomocníci, ale předvedli i trochu toho rošťačení, ale i to do jejich dnů patří.
Život nás všech by byl o mnoho smutnější, kdyby v něm byla jen práce a ne taky radovánky.

Sluníčkové jaro plné úsměvů vám přeje a na setkání příště třeba s vámi se těší
Petr, Otta a Renata se svými psími kluky.