Rychnov nad Kněžnou a v něm ulice Kolovratská, to bylo místo, kam jsme se ve čtvrtek 17. 9.2020 s batohem plným kompenzačních pomůcek vydali.
Právě tady na nás čekaly děti ze školy a protože nám sluníčko poslalo na naše Putování s hendikepem i své paprsky, užili jsme si všichni další bezva odpoledne venku.
Děti plnily úkoly na stanovištích a měly i spoustu zajímavých otázek.
Na samotném konci našeho setkání jsme si pochutnali na špekáčcích, které se opékaly nad ohněm.
No a aby Xantíkovi nebylo líto, že nic nedostal, odvezl si domů nového plyšáka a velký pytel piškotů.
Při našem odjezdu jsme si slíbili, že se určitě ještě sejdeme na nějaké nové akci, kterou si DOTEKY NADĚJE, z.s. pro děti připraví a na kterou se už všichni těšíme.
Když Petr Tojnar dal pokyn k odjezdu, děti jemu, ale i Ottovi, Iloně a i mě a Xantíkovi mávali a tak se dnes v Rychnově podařilo rozsvítit pár jiskřiček radosti.

Renata a Xanto