Putování s hendikepem za spolufinancování Královéhradeckého kraje

Když se již před více jak 15 lety začal na základních a středních školách realizovat projekt Putování s hendikepem, byl zaměřen převážně na přiblížení problematiky dětí i dospělých s jakýmkoliv zrakovým postižením a nevidomých a jeho název byl PUTOVÁNÍ TMOU.

Po kladné reakci žáků, studentů, jejich rodičů, ale i samotných pedagogů, jsme začali přemýšlet o tom, že by bylo prospěšné pro obě strany, pokud by se během realizace Putování, mohli ve školách všichni seznámit i s ostatními zdravotními vadami.

Proto spolek Doteky naděje připravil projekt PUTOVÁNÍ S HENDIKEPEM, jehož hlavním cílem bylo přiblížit žákům a studentům život lidí se zdravotním postižením, kde si mohli sami vyzkoušet různé dovednosti z jejich běžného života, ale i pohyb v každodenním fungování hendikepovaných osob ve venkovním prostoru a nejenom doma.  

Ve škole, do které jsme byli pozváni, jsme připravili několik stanovišť, na kterých potom žáci museli zvládnout různé úkoly za pomoci kompenzačních pomůcek. Během putování se tak seznámily a dozvěděly spoustu informací o životě na invalidním vozíku, životě se sluchovou vadou, ale i o životě nevidomých, ať již těch, kteří ke své orientaci používají bílou hůl, nebo ke svému bezpečnému pohybu mají vodícího psa. O svém životě s hendikepem jim vyprávěli, ale i seznamovali je s kompenzačními pomůckami samotní hendikepovaní, kteří se projektu účastnili.

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 11 jednotlivých akci Putování s hendikepem a to v různých školách na území Královéhradeckého kraje a na jednom příměstském táboře. Celkem se těchto akcí účastnilo cca 700 žáků různých škol. Všichni tuto akci hodnotili velmi kladně a přínosem pro ně bylo seznámení s pomůckami pro hendikepované osoby a jejich používání. Dále se seznámili s problémy, které lidem jejich hendikep přináší a dozvěděli se, jak takovýmto lidem pomáhat v jejich běžném životě.

I přes nepříznivou situaci, zapříčiněnou Covidem-19, kdy byly školy v některých měsících uzavřeny, se podařilo splnit projekt a uskutečnit Putování s hendikepem v plánovaném počtu škol. Kdyby nebylo této situace, určitě by se podařilo navýšit počet akcí.

V roce 2021 budeme pro velký zájem v Putování s hendikepem pokračovat, a pokud to pandemická situace dovolí, proběhnou tyto ukázky ve více školách.

Církevní základní škola a mateřská škola Hradec Králové

Základní škola a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Příměstský tábor v Mělčanech u Dobrušky

Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí

Základní škola a Mateřská škola, Černčice, okres Náchod

Základní a mateřská škola Dolní Kalná

... navštívili jsme i další školy: Základní škola v Rychnoveku u Jaroměře, Základní škola v Čermné nad Orlicí, Lesní školka v Třebechovicích pod Orebem, Domov mládeže v Kostelci na Orlicí,

„Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem“.