Trochu jiné putování.

V úterý 22. 6. 2021 se v Dobrušském parku připravovala od ranních hodin stanoviště, stavěly stany a zkoušelo se, zda funguje mikrofon.
A to vše kvůli dalšímu Putování s hendikepem.
Právě s tímto projektem jezdí spolek DOTEKY NADĚJE, z. s. po celé naší republice, všude tam, kam si nás pozvou a seznamuje děti i dospěláky se životem lidí se zdravotním postižením.
V úterý 22. června jsme ale nikam necestovali my, ale žáci ze Základní školy ze Lhoty v Červeném Kostelci přijeli za námi a tak jsme si užili nádherné dopoledne v naší Dobrušce.
Velký dík patří našim členům, kteří byli na jednotlivých stanovištích, ale i pracovníkům technických služeb, kteří se postarali o všechnu práci se stavbou stanů. Naše díky patří i paní Vítové, která se po celé dopoledne vzorně starala o občerstvení v přilehlém baru.
Prostě úterní dopoledne patřil dobrušský park srdíčkovým lidem a tak to nemohlo dopadnout jinak než báječně!

Děkujeme všem, kteří pomáhali a těšíme se na další taková milá setkání,
Renata s Xantem a Petr Tojnar.