Poděkování

Chtěly bychom za děti ze školní družiny a za nás velmi poděkovat paní Renatě Moravcové, Petru Tojnarovi, Otto Volhejnovi a Ireně Plodkové za naprosto profesionálně zvládnuté nezapomenutelné odpoledne v naší školní družině. Děkujeme za krásně a poutavě připravený program, děti si odpoledne opravdu užily a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí. Děláte opravdu záslužnou práci, ať se Vám i nadále daří, děkujeme Vám.
Hana Matějčková, Lenka Kubcová
28.05.2021 vychovatelky ŠD Nový Hrádek