Život každého z nás se den po dni skládá jako PUZZLE.
Je to na světě dobře zařízeno, že nikdo neví, kdy nastane den, který bude tím posledním dílkem a naše stavebnice života bude dokončena.
Naše celoživotní úsilí poskládat co nejhezčí obrázek, který tady po nás zůstane, musí být jednou hotov a bude tady pro ty, kteří ho společně s námi tvořili.
Ti všichni potom mají jen velký smutek, bolest ve svých srdcích a slzy na svých tvářích.
A přesně takové chvíle teď prožíváme my, kteří jsme znali VÁCLAVA FLÍDRA.
Výjimečného muže, který svým velkým elánem do každého nového dne a stále s úsměvem na tváři uměl rozzářit i ty docela obyčejné dny nás všech.
Život si užíval opravdově a jeho srdce bylo naplněno láskou, laskavostí a jeho, tak rychle a nečekaně dokončený obraz, byl ozdoben jeho velkou ochotou pomáhat druhým.
Mnozí z nás si teď ani neumí představit život bez našeho milého VENDY.
Při přípravě všech výletů a pobytů spolků DOTEKYNADĚJE a seniorů Dobruška, byl právě Vašek naším velkým pomocníkem.
Vždy, když mně říkal, Reni, to dopadne, to dáme, věřila jsem, že s ním to bude vše v pohodě a nikdy jsem o jeho slovech nepochybovala.
Jak moc si teď přeji slyšet znovu jeho upřímný hlas, někdy plný rarášků, ale srdce mistra řidiče VÁCLAVA FLÍDRA dotlouklo, jeho hlas utichl a nám všem zůstala spousta nezapomenutelných vzpomínek na společné chvíle s tímto vzácným mužem.

Za všechny členy obou výše jmenovaných spolků posílám s velkou bolestí v srdci naše poslední sbohem a slib, že ten náš Venda bude mít stále pevné místo v našich srdcích.

Renata M.