Škola plná laskaváčků.

Asi každému z nás život připraví chvíle, kdy se nám těžko hledají slova, rozbuší se naše srdce a do očí se ženou slzičky z nezapomenutelné chvíle.
Tyto chvíle jsou vzácné a my si je uložíme hluboko do svých srdcí, a vzpomeneme si na ně vždy, když nám život přináší spíš ty chvíle smutnění a samoty.
Středa 11. 5. 2022 bude dnem, na který nikdy nezapomeneme, protože pro nás ZŠ v Solnici připravila velké překvapení a právě ten nezapomenutelný čas, ale v této škole to jinak ani neumí.
Zde se děti neučí jen to, co mají v daných osnovách, ale díky panu řediteli, i všem pedagogům se učí, jak být těmi správnými lidmi, pro které bude pomoc druhým docela normální věcí.
Spolek DOTEKY NADĚJE, si moc váží spolupráce právě s touto vzácnou školou a těšíme se na naše společné akce i setkání, která si spolu užijeme v budoucnu.
Několik posledních měsíců zde probíhal projekt, který měl žákům přiblížit život lidí s různým hendikepem a děti si vyzkoušely např. psát Braillským písmem na slepeckém psacím stroji, ale vymyslely i malou audio knížku, ve které si poslechnete různé pohádky.
Celý projekt byl završen Velikonočním jarmarkem, do kterého děti se svými rodiči, ale i babičkami vyrobily spoustu výrobků, které potom sami na jarmarku prodávaly.
No a právě ve středu 11. 5. 2022 celý výtěžek z této akce věnovaly našemu spolku.
Částka to byla neuvěřitelná a my si odnášeli 34 400 Kč.
Díky všem laskavcům a laskaváčkům ze Základní školy v Solnici budeme moci rozsvítit plamínky radosti a vrátit úsměv do tváře těm, kteří díky svému hendikepu mnohdy těžko hledají úsměv na své tváři.
Do té vzácné školy v Solnici posíláme naše velké díky a všem přání,
ať jsou i vaše dny ozdobeny třeba jen maloučkými plamínky radosti, ale ať vám všem vždy jasně svítí plamínek lásky a laskavosti.

Renata se svými psími kluky a Petr Tojnar.