Termín

1. - 5. 4. 2020

Ubytování

4 noci v *** hotelu s polopenzí v centrální části města, nedaleko místního metra

Cena

12 750 Kč

Doprava

Letecky, z Letiště Václava Havla v Praze

Chcete letět s námi?

Vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 6. 000 Kč/osoba a zaslat zpět vyplněnou a podepsanou smlouvu  (oskenovanou e-mailem, poštou nebo faxem). Po obdržení platby vám bude kopie smlouvy potvrzena. Celá platba musí být uhrazena nejpozději do 1. 3. 2020. Nejpozději měsíc před odletem obdržíte finální informace a pokyny.

Dále berte prosím na zřetel, že každý den našlapeme cca 6-8 km, ale na každém místě si trochu odpočneme, sedneme si, prostě tak nějak rozumně. Ve městě jezdíme převážně metrem, občas možná busem (MHD).

Doporučení

Při balení nezapomeňte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, odhadované denní teploty kolem 20 – 25 °C, zcela orientační kapesné ve výši od 120 eur, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. Do chrámů mít kalhoty (muži) alespoň pod kolena, ženy sukně, alespoň ke kolenům a zahalená ramena.

Program zájezdu

* Program může být ještě dodatečně (nikoliv zásadně) upraven v závislosti na změně místní podmínek.

Dle zájmu autobusový transfer pravděpodobně z Hradce Králové na pražské letiště Václava Havla (upřesníme později)

odlet z Prahy do Říma z letiště Václava Havla v 10:05 hod. z Terminálu 2 s leteckou společností ČSA poté po přistání autobusový transfer na hotel, který bude poblíž centra v docházkové vzdálenosti k metru, kterým se budeme po městě přesunovat, po ubytovací proceduře ještě pravděpodobně před večeří vyrazíme do města, na některé zajímavé místo v okolí a seznámíme se všeobecně s Římem, zejména s jeho historií a vznikem, večeře, nocleh.

Přepnout – obsah

Snídaně, naším 1. cílem bude hned Vatikán, nejmenší plně suverénní stát světa, prohlédneme si impozantní baziliku sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků), velkolepý chrám, který se stavěl 176 let, fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na Věčné město, dále uvidíme Andělský hrad (zvenku) – původně Hadriánovo mauzoleum, později papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení, potom přejdeme Andělský most přes řeku Tiberu, třetí nejdelší řeku v Itálii a navštívíme Piazza Navona – podlouhlé půvabné barokní náměstí stojící na místě starověkého stadionu, Pantheon – antický chrám dochovaný v perfektní stavu postavený slavným vojevůdcem Agrippou z počátku našeho letopočtu, Fontána di Trevi – nejslavnější fontána nejen v Itálií, ale možná na celém světě, kterou zpopularizoval zejména Felliniho film Sladký život (1972), večeře, nocleh

Snídaně, Santa Maria Maggiore, patřící mezi 4 hlavní a největší baziliky Říma, neobyčejně grandiózní stavba s majestátním průčelím byla vystavěna již kolem roku 420 n. l., dalším opravdovým skvostem bude bazilika San Giovanni in Laterano, která je hodnostně nejvyšším kostelem katolické církve a biskupským kostelem papeže, základy baziliky stojí na tehdejším kostelem ze 4. století n.l. z doby císaře Konstantina Velikého,  odpoledne nás další kroky zavedou k bazilice San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě, poté zvenku uvidíme Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty, dále nás čeká Forum Romanum – největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum občanského, ekonomického města a potažmo i veškerého dění, monumentální Konstantinům vítězný oblouk, vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu, Palatin – pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím, Circus Maximus – největší antický stadion, pořádaly se zde rovněž triumfální oslavy na počest císařů vracejících se z vítězných tažení. večeře, nocleh.

Snídaně, Katakomby svaté Domitilly – „pohřebiště“, které Vás přivede k úžasu, patří k největším a nejstarším hromadným křesťanským pohřebištím z dob pronásledování prvních křesťanů, dále zavítáme do kostelíka Domine quo vadis – na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina se projdeme po Via Appia Antica – nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria – po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. I sv. Petr, vrcholem dne bude potom návštěva poslední ze „sady“ nejhonosnějších a největších chrámu města, baziliky San Paulo fuori le Mura (sv. Pavla za hradbami) s hrobem velkého světce a apoštola národů sv. Pavla. večeře, nocleh.

Snídaně, osobní volno, možnost nákupů, lze pochopitelně zorganizovat některá další zajímavá místa v Římě, za zmínku a zamyšlení stojí i možnost výjezdu za hranice města vlakem v ceně cca 5 eur, odpoledne cca v 15:00 hod. odjezd na letiště, odlet do Prahy – přílet na letiště Václava Havla Terminál 2 v 19:55 hod.