Elektromobily jezdí neslyšně

Přednost nebo ohrožení života?

Stojíte na přechodu a posloucháte. Projíždí první auto, druhé, za ním kamion, konečně je ticho. Pobídnete svého nepostradatelného parťáka a vykročíte. „Co to děláte, ženská,“ ozve se do skřípění brzd. Snížení emisí hluku se nezdá být jediným důsledkem neslyšné jízdy elektromobilů.

 

Vodící pes vkročí na přechod na povel svého pána. Uši přivyklé hlučnému dopravnímu provozu, jsou tedy to jediné, podle čeho se nevidomý člověk může na přechodu orientovat.

Jak můžete pomoci?

Jako řidič

Vidíte-li osobu chystající se přejít silnici, buďte vždy obezřetní. Většina nevidomých nevychází z domu bez slepecké hole, avšak není nikdy vyloučeno, že vás člověk na okraji vozovky nevidí.

Jako pěší

Stojí na přechodu osoba s bílou slepeckou holí? Oslovte ji a zeptejte se, zda jí můžete pomoci přejít na druhou stranu. S převáděním začněte pouze, bude-li dotyčný souhlasit.

Děti ze ZŠ Nový Hrádek si na besedě vyzkoušely chůzi s bílou holí.