Městská organizace senioři Dobruška ve spolupraci s organizací Doteky naděje uspořádly pro své členy odpolední posezení, kde se promítaly fotografie z akcí, které proběhly za celý rok 2019. Prezentaci připravil Otto Chlupáč společně s Petrem Tojnarem. Na zahřátí se podával punč se zákuskem. Účast byla hojná.