Dobrý den, chtěli bychom Vás pozdravit z Častolovic. Dnes 30. 1. 2020 se na naší základní škole uskutečnila akce Putování s handicapem, kterou organizuje paní Renata Moravcová a pan Petr Tojnar po celé České republice, nejen pro školy, ale pro všechny organizace. S lektory jsme prošly svět lidí, kteří s nějakým handicapem žijí, a zároveň jsme si vyzkoušeli způsoby, jak se se ztíženými podmínkami tito lidé vyrovnávají, například jak nevidomý nalévá do sklenice pití, počítá peníze, když platí, čte Braillovo písmo. Emotivní bylo vyprávění paní Renaty o jejích strastech, ale i radostech z pomoci druhých. Chtěli bychom všem šesti lektorům poděkovat a popřát v jejich osvětové práci mnoho úspěchů. Na závěr bychom rádi tuto akci doporučili všem, protože „POHLED“ na svět očima nevidomého, tak jsme si mohli vyzkoušet, rozvíjí pohled na svět očima nás „KOUKAVCŮ“, jak říká paní Renata.

ZŠ a MŠ Častolovice