Po úspěšném jarním kurzu trénování paměti, který pro vás spolek DOTEKY
NADĚJE, z. s. a Městská organizace seniorů Dobruška připravili, pro vás máme
nabídku kurzu podzimního.
Čeká na vás 8 hodinových setkání s lektorkou Míšou Rožkovou, se kterou
si užijete nejen procvičování vaší paměti, ale i legrace a domácí úkoly.
Setkávat se budeme ve Rýdlově vile (Novoměstská 187 Dobruška), vždy
od 16.00 hodin a druhá parta od 17.15 hodin.
Naší paměť bereme jako samozřejmost a teprve, když občas na něco
zapomeneme, uvědomíme si, jakou důležitou součástí našich životů je a že by stálo za to i o ní trochu začít pečovat.
Pokud se rozhodnete využít naše nejnovější pozvání ozvěte se nejpozději
do 30. 8. 2023 na níže uvedené kontakty.

Každá skupina může mít nejvíce 15 účastníků a tak neváhejte se svým
přihlášením.
Cena za celý kurz bude okolo pětiset Kč a bude zahrnovat všechna posezení včetně tisku veškerého potřebného materiálu a občerstvení.
Termíny jednotlivých setkání jsou:

ZÁŘÍ

středa 6. a 20. 9. 2023.

ŘÍJEN

pondělí 2. a středa 18. 10. 2023.

LISTOPAD

středa 1., 15. a 29. 11. 2023.

PROSINEC

středa 13. 12. 2023,

závěr kurzu s Vánočním překvapením.

Kontakty pro vaše dotazy a přihlášky jsou:

e-mail renata.dobruska@seznam.cz

doteky-nadeje@seznam.cz

mobil 732 262 600

tel. 494 622 953