PUTOVÁNÍ S HENDIKEPEM jsme rozjeli hned v lednu.

Na dny 16. a 17. 1. 2023 jsme byli pozváni do Základní školy v Josefově a tak si 6 členů Doteků naděje užilo chvíle se spoustou zajímavých otázek, ale i
velké chuti dětí i dospělých, vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky na
připravených stanovištích.

Ani tentokrát nechyběli hned 2 vodicí psi, kteří trpělivě u ukazovali co vše umí.

Příjemné chvíle utíkají vždy nějak rychle, ale my se s dětmi z této
školy tentokrát neloučili, protože se už dnes těšíme na další setkání na
akcích, které tato super škola chystá.